24
جولای

میر حبیبی

همکاری با گروه حرفه‌ای دکورنایس ، یکی از تجربه‌های خوب مجتمع پارک وی بود. تخصص، دقت و سرعت و از همه مهمتر خوش قولی جزو ویژگی‌های این گروه است.